MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_79019158.jpg

Operační programy Přeshraniční spolupráce 2014-2020

shutterstock_153095855.jpg

Snížení znečištění z komunálních zdrojů

shutterstock_135125720.jpg

Listopad 5, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3500 Veřejný sektor

Soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Vláda České republiky schválila nový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní program udržitelnosti I („NPU I“). 3. listopadu byla vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu NPU I.

Program NPU I je zaměřen na podporu programových projektů z oblasti výzkumu a vývoje.

Příjemcem podpory může být výlučně výzkumná organizace v souladu se Zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, která řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu. Období trvání programu NPU I je stanoveno na léta 2013-2020. Čerpání podpory i řešení všech projektů programu NPU I musí být ukončeno nejpozději k 31. 12. 2020 a je třeba, aby se jednalo o víceleté projekty v délce trvání nejvýše 5 let.

Hlavním cílem programu NPU I je trvalý rozvoj výzkumné infrastruktury Center, který podpoří sociální i ekonomický rozvoj regionů, kde Centra působí. Jde o jeden z možných nástrojů ke zvýšení konkurenceschopnosti českého výzkumu.

Program NPU I je nástrojem finanční pomoci a motivací pro úspěšné realizátory projektů Center pro celé území ČR. Program NPU I financovaný z účelových prostředků státního rozpočtu ČR vytváří příležitost na podporu udržitelnosti a pro další rozvoj úspěšných projektů Center. Za tímto účelem byly vymezeny dílčí cíle:

  • stabilně vytvářet a uplatňovat kvalitní výsledky VaVaI,
  • zachovat a efektivně provozovat Centra ke stanovenému účelu,
  • udržet, popř. navýšit počty vytvořených pracovních míst v Centrech, především pak výzkumných pracovníků,
  • zachovat rozšířené nebo zrekonstruované kapacity v užívání pro účely VaVaI.

Dále je nutno naplnit také sekundární cíle programu NPU I:

  • stabilizace podmínek pro systematický výzkum a vývoj v oblastech významných z hlediska budoucího růstu konkurenceschopnosti ČR,
  • stabilizace a zajištění podmínek pro rozvoj dlouhodobé mezinárodní spolupráce ve VaVaI,
  • dlouhodobé zajištění strategických partnerství výzkumné a podnikové sféry pro dosažení pokroku ve výzkumu a vývoji a pro implementaci jeho výsledků v inovacích,
  • posílení interdisciplinarity výzkumu a vývoje.

Základní a nutnou podmínkou pro přidělení podpory a pro úspěšné dokončení projektu v rámci programu NPU I je naplňování všech dílčích a všech sekundárních cílů programu NPU I.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 4. listopadu 2014 a končí dne 9. ledna 2015 ve 14:00 hodin.

Chcete se dozvědět víc ohledně veřejné soutěže? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: + 210 028 452

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>