MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
light-bulb-1640438_1920

Úspory energie – co byste měli vědět, než začnete…

shutterstock_155776445.jpg

Dotace pro podnikatele v letech 2016-2017

calendar-1763587_1280

Listopad 28, 2016 Komentáře (0) Zobrazení : 3232 Podnikání a inovace

Změny v harmonogramu OP PIK do konce roku 2016

Vzhledem k tomu, že se nám blíží konec roku, tak došlo k aktualizaci harmonogramu OP PIK. I když je konec roku takřka „za dveřmi“, tak má pro nás MPO přichystáno vyhlášení celé řady zajímavých výzev. Nejprve si můžeme shrnout nově vyhlášené výzvy z posledních listopadových dní roku 2016. 

Byla vyhlášena výzva v oblasti inovační infrastruktury. Je podporována výstavba nových vědecko-technických parků či jejich rozšíření, nebo rekonstrukce. Příjem žádostí započne 15. ledna 2017 a poběží až do konce 15. dubna 2017.

Rovněž došlo k vyhlášení výzvy programu Úspory energie, v rámci které je možné získat dotaci např. na zateplení, výměnu oken, dveří či zdroje vytápění. Je možné uvažovat i o výměně technologického vybavení, které svojí spotřebou má výrazný vliv na celkovou spotřebu energie podniku. Výzva je zajímavá i z pohledu celkové alokace, je na ní vyčleněno 11 miliard korun. Příjem žádostí započne 15. prosince 2016. V případě, že alokace postačí, tak by mělo dojít k uzavření výzvy až v březnu 2018.

Dále byla vyhlášena třetí výzva v programu Inovace – inovační projekt. V rámci výzvy je možné žádat o dotaci na nové technologické vybavení podniků ve vazbě na nově vyvinutý produkt.  Příjem žádostí započne 19. prosince 2016 do konce dubna 2017. Výzva je průběžná, takže bude zajímavé sledovat, zdali dojde k jejímu předčasnému ukončení kvůli převisům požadovaných finančních prostředků nad alokací.

Dvě nové výzvy programu Aplikace podporují výzkum a vývoj. V rámci programu je možné zadotovat především mzdy výzkumníků, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji. Výzvy se dělí podle toho, zdali bude žadatel provádět účinnou spolupráci (např. mezi žadatelem – výrobním podnikem a vysokou školou) či nikoliv. Výzvy by měly být vyhlášeny ještě v listopadu, příjem žádostí započne v prosinci a bude ukončen v dubnu 2017.

V prosinci nás poté čeká vyhlášení další várky výzev. Jedná se o druhou výzvu programu Smart Grids I: Distribuční sítě, v rámci které je možné např. nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách. Okruh žadatelů je ale omezen na provozovatele distribučních soustav. Širší spektrum žadatelů bude moci uspokojit výzva v oblasti Nízkouhlíkových technologií, v rámci které je možné žádat o dotaci např. na elektromobily, nebo na projekty akumulace energie. Další výzva je poté zaměřena na Úspory energie v SZT.

Na oblast energie bude zaměřena další z prosincových výzev, konkrétně II. výzva programu Obnovitelné zdroje energie, v rámci níž bude možné mj. vybudovat či zrekonstruovat malou vodní elektrárnu či podpořit projekty kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy. V prosinci je dále očekáváno vyhlášení výzvy programu Spolupráce: Technologické platformy, která má za cíl podpořit vytváření těchto platforem. Jako poslední v harmonogramu na rok 2016 je plánována výzva v oblasti vysokorychlostního internetu. Cílem výzvy bude podpořit zasíťování tzv. „bílých míst“, tj. oblastí, které v tuto chvíli nejsou pokryty vysokorychlostním internetem.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi prověříme Vaše záměry a nastavíme a zpracujeme projekt tak, aby byla šance na získání dotace co nejvyšší.

Redakce Dotačních novin, Radomír Věntus,

T: +420 777 481 926,  @: radomir.ventus@cyrrusadvisory.cz

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>