MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
birds-690545_1280

Dotace z OPŽP: prioritní osa 4 – Ochrana a...

shutterstock_140404582

Komunitní domy pro seniory

shutterstock_156474863.jpg

Květen 14, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 4156 Soukromý sektor, Veřejný sektor, Životní prostředí

Zveřejněny předběžné výzvy z OP Životní prostředí 2014-2020

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Žadatelům jsou od konce dubna k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty nutné pro zahájení přípravy projektů.

Obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty tak mohou začít připravovat své projekty s předstihem. Šanci na úspěch mají hlavně kvalitně připravené projekty s nízkou nákladovostí.

„Ostré výzvy vyhlásíme ihned po prvním jednání monitorovacího výboru, který musí schválit hodnoticí kritéria výzev a jehož první zasedání je v současnosti naplánováno na polovinu června. S ohledem na dostatečnou dobu pro přípravu projektů ke zveřejněným výzvám zahájíme příjem žádostí letos 14. srpna,“ uvedl ministr životního prostředí R. Brabec.

Jaké částky jsou tedy ve hře?
Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v rámci nyní avizovaných výzev bude v celkovém objemu téměř 8 miliard korun. Voda, ovzduší, odpady. To jsou hlavní témata tří prioritních os Operačního programu Životní prostředí. Alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 1,2 miliardy korun.

Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
V rámci specifického cíle 1.1 a 1.2 budou přijímány projekty, jejichž předmětem je realizace druhé fáze projektu, kdy první fáze byla či je realizovaná a podporovaná z Operačního programu Životní prostředí 2007–2013. Jedná se o projekty zaměřené na snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a projekty zajišťující dodávky pitné vody. Specifický cíl 1. 3. podporuje projekty zajišťující povodňovou ochranu intravilán. Půjde zejména o hospodaření se srážkovými vodami, obnovení, výstavbu a rekonstrukci (modernizaci) vodních děl sloužících k povodňové ochraně, stabilizaci a sanaci svahových nestabilit ohrožujících zdraví.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.2 se věnuje oblasti snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících látek. Budou podpořeny projekty zaměřené na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů, pořízení dodatečných technologií vedoucí ke snížení emisí, omezování prašnosti z plošných zdrojů, (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení), rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.2 zabezpečuje zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Bude se jednat převážně o podporu sběrných dvorů, systémů pro separaci, komunálních a jiných odpadů. Specifický cíl 3.4 je zaměřen na dokončení inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže. Jedná se o sanace, odstraňování kontaminace půd, atd.

Chcete se dozvědět více o předběžných výzvách z operačního programu Životní prostředí? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750.

Zdroj

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>