MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Výběrové_řízení

Zpracování dokumentace k výběrovému řízení do 24 hodin!

OPTAK_2021_II

Jak pokračují přípravy Operačního programu Technologie a aplikace pro...

OP TAK 2021-2027

Březen 12, 2021 Komentáře (0) Zobrazení : 1225 Nezařazeno

Co čeká podnikatele v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost?

Jak bude vypadat nové programové období pro roky 2021–2027? Čekají operační program zaměřený na podnikatele zásadní změny? Jaké jsou připraveny alokace na jednotlivé cíle? To se dozvíte v následujícím článku, který shrnuje podcast ředitelky Odboru řízení a koordinace fondů EU Kláry Droznové  a náměstka ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechy.

Rozhovor je součástí série podcastů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, které se zabývají/budou zabývat podobou fondů EU v novém programovém období – Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), Operačního programu Zaměstnanost+ (OPZ+), Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP), Operačního programu Doprava (OPD), Operačního programu Rybářství (OP R), Fondu spravedlivé transformace (FTS) a Přeshraniční spolupráce. Doporučujeme si je ve volné chvíli poslechnout, odkaz zde! V tuto chvíli jsou vydány čtyři podcasty, na dalších se pracuje.

Pro roky 2021–2027 se pro Českou republiku podařilo vyjednat 21 mld. EUR, což představuje více než 500 mld. Kč. Zhruba 80 mld. Kč je připraveno pro podnikatele na podporu inovací a konkurenceschopnosti. V dobíhajícím Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo k dispozici 110 mld. Kč.

Podporované cíle v OP TAK:

 • Výzkum, inovace, digitalizace – alokace 31 mld. Kč,
 • Konkurenceschopnost malých a středních podniků – alokace 10 mld. Kč,
 • Posun k nízkouhlíkovému hospodářství – alokace 29 mld. Kč,
 • Efektivnější nakládání se zdroji – alokace 4 mld. Kč,
 • Digitální infrastruktura – alokace 5 mld. Kč.

Nový OP TAK si dle slov pana náměstka dává za cíl snížit administrativní zátěž a nejsou v něm plánovány zásadní změny oproti OP PIK. Stávající programy by měly zůstat zachovány, ale předpokládá se vyhlášení několika nových výzev jako například výzvy s názvem Digitální podnik (podpora nákupu informačních systémů, systémů pro detekci a prevenci průniku, informačních a výrobních terminálů apod.) nebo výzvy, která ještě není pojmenována, ale podpoří nové technologie a procesy umožňující recyklaci vody ve výrobních podnicích, zejména v odvětvích s vysokou spotřebou vody jako je potravinářský, papírenský, chemický a textilní průmysl či energetika, dále instalaci uzavřených cirkulačních okruhů a procesy optimalizace spotřeby vody v rámci samostatného výrobního procesu.

Nadále bude probíhat spolupráce s místními akčními skupinami (MAS), kde je v plánu například vyhlásit výzvu na podporu obyčejnějších nových strojů pro drobné živnostníky a malé provozovny. Tato podpora byla dříve možná v programu Technologie pro všechny velikosti podniků, nicméně ji nahradily výzvy podporující průmysl 4.0. Toto vidíme jako dobrý krok, sami jsme se setkali s malými podniky, kterým podpora automatizace a robotizace nemohla přinést užitek, nesplňovaly podmínky a nemohly tak žádat o podporu.

Nadále se tedy očekává podpora:

 • průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (stávající program Aplikace),
 • vývoje vlastních softwarových řešení, zakládání center strategických služeb, nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií (stávající program ICT a sdílené služby),
 • zavádění inovovaných výrobků, procesů a služeb (stávající program Inovace),
 • nákupu poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblastí inovací (stávající program Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu, Proof of Concept nebo Poradenství),
 • účastí na zahraničních výstavách a veletrzích (stávající program Marketing),
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí (stávající program Nemovitosti),
 • na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě (stávající program Nízkouhlíkové technologie),
 • pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou,
 • získávání energie z obnovitelných zdrojů (stávající program Obnovitelné zdroje energie),
 • rozšíření výzkumných a vývojových kapacit (stávající program Potenciál),
 • rozvoj průmyslu 4.0 (stávající program Technologie),
 • energetické úspory, nákup energeticky účinnějších a úspornějších technologií (stávající program Úspory energie),
 • na rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu (stávající program Vysokorychlostní internet).

Nově se již žádosti nebudou podávat přes monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů MS2014+, ale přes MS2021+.

V současné době probíhá testovací mód poskytování poradenských služeb v oblasti hospodaření s  vodou, možná ještě dojde k testovací verzi výzvy Digitální podnik.

A kdy můžeme očekávat vyhlášení prvních výzev v OP TAK? Na podzim má MPO v plánu výzvy zveřejnit a bude čekat na vyjádření Evropské komise. Poté už nastartování OP TAK nebude nic bránit.

Pro více informací sledujte naše informační kanály, ať už na webu Dotačních novin, na LinkedInu nebo na Facebooku.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>