MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_154742129.jpg

COSME – rámcový program pro konkurenceschopnost

shutterstock_156422672.jpg

EASI – program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

shutterstock_76565212.jpg

Červenec 3, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 1963 Soukromý sektor, Veřejný sektor

COST – Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

Program COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), mezivládní rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu, umožňuje koordinaci projektů financovaných z národních zdrojů na evropské úrovni. Administrativní řízení programu provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem programu COST je přispívat ke snížení roztříštěnosti evropských investic do výzkumu a otevření Evropského výzkumného prostoru ke spolupráci v rámci celého světa. Podporuje průlomový vědecký vývoj vedoucí k novým konceptům a výrobkům, čímž posiluje evropské výzkumné a inovační kapacity. Cílem programu COST CZ je pak podpořit mnohostrannou mezinárodní spolupráci v základním výzkumu výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi členských států COST, které spolupracují při řešení projektů v rámci akcí COST.

COST je rozdělen na deset klíčových domén: biomedicína a molekulární biovědy; potraviny a zemědělství; lesy, jejich výrobky a služby; materiály, fyzika a nanovědy; chemie a molekulární vědy a technologie; vědy o Zemi a správa životního prostředí; informační a komunikační technologie; doprava a rozvoj měst; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; multi- a interdisciplinární akce.

Hlavním nástrojem COST jsou tzv. akce, tj. vědecké a technologické sítě, které trvají čtyři roky, a účastní se jich minimálně pět členských států COST. Implementace akce probíhá prostřednictvím řady síťových nástrojů, jakou jsou setkání, konference, semináře, krátkodobé vědecké výměny, školicí kurzy, publikace a osvětové činnosti.

Aktivity:

  • Vědecký a technický výzkum (v ČR základní výzkum).
  • Projektové schůzky.
  • Účast na konferencích.
  • Krátkodobé stáže a školení.
  • Publikace, šíření výsledků a komunikace.

V rámci programu COST jsou financovány pouze koordinační aktivity (účast na setkáních, konferencích či workshopech, krátkodobá výměna výzkumných pracovníků, šíření výsledků výzkumu atp.). Program tedy neposkytuje finanční prostředky na řešení výzkumných projektů. Vlastní výzkum je financován zásadně na národní úrovni, přičemž platí, že členské státy programu COST nejsou k poskytnutí finančních prostředků zavázány. Na projekty výzkumu a vývoje v programu COST CZ může být v případě základního výzkumu poskytnuta účelová podpora až do výše 100% uznatelných nákladů.

Uchazeči o účelovou podporu z veřejných prostředků programu COST CZ mohou být veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty a jejich sdružení, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2. 2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Za účelem účasti na některé z akcí COST musí způsobilí žadatelé kontaktovat národního koordinátora programu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>