MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_154069466.jpg

Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů...

shutterstock_76565212.jpg

COST – Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

shutterstock_154742129.jpg

Červenec 3, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2222 Soukromý sektor

COSME – rámcový program pro konkurenceschopnost

Program COSME, který je jedním z nástrojů strategie Evropa 2020, klade důraz zejména na malé a střední podniky. Má napomoci překonat tržní selhání a problémy doléhající právě na tyto typy podniků (přístup ke kapitálu, podpora internacionalizace atp.). Kromě přímé finanční podpory má napomáhat i k šíření úspěšných, praxí ověřených postupů a řešení jak na soukromoprávní rovině, tak i na úrovni veřejnoprávní regulace.

K hlavním cílům patří posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků v Unii, zejména malých a středních podniků, rozvíjení podnikatelské kultury a podpora zakládání a růstu malých a středních podniků. Vytváří rámcově příznivé podmínky pro podnikání, poskytování podpory a poradenství prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network a napomáhá při pronikání na nové trhy v EU i třetích zemích.

Specifickými cíli programu jsou: zlepšit přístup malých a středních podniků k financování formou vlastního či vypůjčeného kapitálu; zlepšit přístup na trhy, zejména uvnitř Unie, ale také na celosvětové úrovni; zlepšit rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, zejména malých a středních podniků, včetně podniků v odvětví cestovního ruchu; podporovat podnikání a podnikatelskou kulturu.

Struktura

 • Akce zaměřené na zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování: cílem je povzbudit využívání a nabídku kapitálového i dluhového financování (může zahrnovat financování předstartovní a kvazikapitálové a financování ze strany „byznys andělů“, s vyloučením spekulativních rozprodejů částí majetku).
 • Akce zaměřené na zlepšení přístupu na trhy: podpora akcí zaměřených na zlepšení přístupu malých a středních podniků na vnitřní trh (poskytování informací – i prostřednictvím digitálních služeb, zlepšování informovanosti mimo jiné o programech Unie, právních předpisech a normách).
 • Akce zaměřené na zlepšení rámcových podmínek pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků Unie: prostřednictvím snižování nadbytečné administrativní a regulační zátěže a zamezování jejímu vzniku.
 • Akce zaměřené na podporu podnikání: zlepšování rámcových podmínek, jež ovlivňují rozvoj podnikání, mimo jiné odstraňování překážek bránících zakládání podniku.

Aktivity

 • Vypracování nových strategií konkurenceschopnosti (rozvoj klastrů, provádění a hodnocení politik ovlivňujících konkurenceschopnost a udržitelnost výrobků, opatření na podporu spolupráce a výměny osvědčených opatření a řešení mezinárodních aspektů politik konkurenceschopnosti).
 • Podpora iniciativ urychlujících vznik konkurenceschopných meziodvětvových aktivit s vysokým přínosem, zvyšujících efektivitu využívání zdrojů a prohlubujících sociální odpovědnost podniků.
 • Podpora opatření členských států zavádějících vzdělávání podnikatelů a zvyšování jejich podnikatelských dovedností.
 • Podpora aktivit pro zlepšení financování malých a středních podniků a povzbuzení nabídky kapitálového a úvěrového financování, nalézání řešení přeshraničního a nadnárodního financování.
 • Podpora sítě Enterprise Europe Network.
 • Podpora a šíření informovanosti o vstupech a příležitostech na vnitřním trhu, financování opatření podporujících usnadnění přístupů na trhy třetích zemí mimo EU a posilování již existujících služeb v této oblasti.
 • Aktivity posilující mezinárodní průmyslovou spolupráci, snižování regulačních rozdílů mezi EU a jinými zeměmi.
 • Erasmus pro mladé podnikatele.
 • Evropská síť mentorů pro ženy – podnikatelky.

Pro období 2014-2020 dosahuje celková finanční alokace výše 2,3 miliardy EUR. Na finanční nástroje je vyčleněno přibližně 60 % z celkového rozpočtu. Záruky mohou obecně pokrývat úvěry do výše 150 000 EUR na období 12 měsíců. Ostatní prostředky budou poskytovány převážně v podobě grantů.

Žadateli mohou být podniky obecně, zejména však ty malé a střední, a jejich podnikatelské organizace. Dále pak občané (především mládež a ženy), kteří chtějí začít samostatně podnikat, ale potýkají se s těžkostmi při zahájení této aktivity. Příjemci mohou být též veřejné orgány a úřady členských států snažící se zavádět a implementovat reformy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>