MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_11343424.jpg

Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

veřejná budova

Dotační „akce“

shutterstock_151041824.jpg

Říjen 1, 2014 Komentáře (5) Zobrazení : 10725 Soukromý sektor

Dotace na rekonstrukci výrobních areálů!

Otevření programu Nemovitosti v rámci končícího OPPI! Za pozornost jistě stojí množící se informace o tom, že by agentura Czechinvest mohla vyhlásit opravdu poslední výzvu k čerpání dotace z programu Nemovitosti ještě z dobíhajícího programu OPPI, a to v podzimních měsících tohoto roku. Pokud by k tomu došlo, je zde výjimečná příležitost pro žadatele, kteří mají projekty na rekonstrukci výrobních areálů v pokročilém stavu připravenosti (tj. kompletní projektová dokumentace vč. stavebního povolení apod.). Dále pro projekty, které nemohly být uplatněny při předchozích výzvách ať již z jakéhokoliv důvodu. Ideální je situace, kdy již má projekt např. rozpracované výběrové řízení na dodavatele stavby. Důraz na projektovou připravenost je kladen z důvodu končícího období financování projektů. Zatím poslední výzva z roku 2012 stanovila podmínku předložení žádosti o platbu nejpozději do 30. 6. 2015, v této relaci by se pravděpodobně pohyboval i termín fyzického ukončení projektu v rámci této výzvy, možná s prodloužením do 3. čtvrtletí 2015. S tímto časovým faktorem by měl žadatel počítat při přípravě harmonogramu realizace projektu, bohužel konkrétní parametry výzvy budou známé až v případě jejího vyhlášení.

Jen stručně pro oživení pro případné zájemce o dotaci, jde o základní parametry programu Nemovitosti. V případě, že pro tuto fakultativní výzvu nebudou podmínky upraveny jinak.

Na co bylo možné získat podporu:

 • podnikatelské zóny: příprava zóny – realizace nové investičně připravené plochy nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny
 • objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu) – rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt zpracovatelského průmyslu
 • výstavba nájemního objektu – stavba nového výrobního objektu určeného k pronájmu. Příjemce podpory zde může být pouze ÚSC (obec, město, kraj)
 • projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace – samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti

Jaké výdaje bylo možné podpořit:

 • projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt)
 • příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.)
 • výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
 • odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a účelové komunikace

Specifika a omezení:

 • nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace
 • velikost min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu)
 • soulad s územním plánem
 • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb

Závěrem k žadatelům o dotace z oblasti podnikatelských nemovitostí OPPI, resp. OPPIK:

Pokud bude vyhlášena výše avizovaná výzva z programu OPPI ještě v tomto roce, nebo žadatelé vyčkají na nové výzvy z programu OPPIK, vždy bude o úspěšnosti projektové žádosti rozhodovat kvalita vlastního projektu. Jde v první řadě o kvalitní záměr žadatele vč. předložení projektové dokumentace rekonstruované nemovitosti. Můžeme garantovat, že ze strany společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. a jejích specialistů je každému projektu věnována maximální pozornost s cílem předložit kvalitní, dobře zpracovanou a v daných termínech předloženou žádost o dotaci s cílem maximalizovat pravděpodobnost získání dotace. Obměněný program bude součástí také operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, bližší informace se můžete dočíst níže.

Nemovitosti jako součást OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti (OPPIK)

V končícím programu Podnikání a inovace (OPPI), konkrétně podprogramu Nemovitosti, měli podnikatelé možnost za určených podmínek získat dotaci na obnovu a rekonstrukci objektů pro podnikatelskou činnost, zejména v tzv. zpracovatelském průmyslu a službách.

OPIK přináší v dotačním období 2014 – 2020 další možnosti získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory. Nový program pamatuje opět na podnikatele, kteří budou vyhledávat dotační možnosti v oblasti nemovitostí.

Jde o oblast patřící do Prioritní osy 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnost malých a středních podniků, specifický cíl 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání. Zde se navazuje na program podpory OPPI Nemovitosti,který byl v letech 2007 – 2013 zaměřen na budování a rozvoj infrastruktury pro podnikání a který přispěl k částečnému zlepšení nevyhovující podnikatelské infrastruktury. Navrhované aktivity SC 2.3 umožní pokračovat v tomto procesu ve prospěch MSP, a to především rekonstrukcí stávajících objektů pro rozvoj výrobních činností a služeb s přínosem pro zaměstnanost, ekonomiku a životní prostředí.

Typovým projektem bude modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících a energeticky náročných objektů, budov a areálů malým a středním podnikatelem, které bude možné znovu využít pro rozvoj jeho výrobních činností a služeb.

Základní parametry připravovaných výzev:

 • Rekonstrukce stávajících objektů není v tomto případě spojena s pořízením nových technologií.
 • Příjemcem podpory v tomto specifickém cíli budou malé a střední podniky a také municipality. V případě, že příjemcem podpory bude municipalita, musí být v projektu jednoznačně prokázáno, že zrekonstruovaný objekt/brownfield bude využit malými a středními podniky, které budou v daném objektu/na daném brownfieldu realizovat své podnikatelské záměry, a bude tak splněna podmínka modernizace objektu/brownfieldu pro následné ekonomické využití.
 • Podporovány nebudou developerské projekty, ani výstavba na „zelené louce“ vyžadující zábor zemědělského půdního fondu.
 • Výstupem projektů v rámci tohoto specifického cíle bude nově zrekonstruovaná podnikatelská infrastruktura, výsledkem aktivit specifického cíle bude růst celkové rozlohy regenerovaných lokalit využitelných pro podnikatelské aktivity.

Závěrem k OPPIK:

První výzvy budou vyhlášeny pravděpodobně nejdříve až v 1. čtvrtletí 2015, není ovšem zřejmé (ve vazbě na připravovaný indikativní plán výzev), zda budou v tomto období vyhlášeny výzvy již ve všech prioritních osách a specifických cílech. Od nich se bude odvíjet příjem žádostí, hodnocení projektů a následně zahájení realizace prvních podpořených projektů. Konkrétní parametry připravovaných výzev (např. max. výše dotace, regionální omezení, minimální velikost projektu, oborové zaměření apod.) můžeme očekávat již ke konci tohoto roku s tím, že na základě těchto informací mohou potencionální žadatelé o dotaci připravovat své projekty pro předložení projektové žádosti o dotaci již v prvních výzvách OPPIK. Podívejte se také na naše služby monitoringu dotací nebo sekci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Redakce Dotačních novin Josef Tuček, @: josef.tucek@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 454

5 odpovědi na článek Dotace na rekonstrukci výrobních areálů!

 1. Petr napsal:

  Dobrý den.Rád bych se zeptal zdali je možné využít vaších služeb pro spracování projektu atd.Děkuji za odpověď.Petr Mirga

  • Radka Běhavková napsal:

   Dobrý den, pane Mirgo,

   ano, můžete našich služeb využít. Jsme schopni Vám s jakoukoliv projektovou žádostí pomoci.

   S pozdravem, RB

 2. Miloš napsal:

  Dobrý den,
  vím, že tato výzva již není aktuální, ale v budoucnu se jistě opět objeví, proto bych se chtěla zeptat, jak je to v tomto případě s objekty v pronájmu. Máme výrobní firmu, ale v pronajaté hale – můžeme my nebo majitel žádat o dotaci na rekonstrukci? Děkuji Vám za odpověď.

  • Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   jedná-li se o dlouhodobý pronájem, můžete žádat i vy. Vždy je akorát zapotřebí mít nájemní smlouvu na dobu udržitelnosti projektu (většinou 5 let).

   S pozdravem, KČ

 3. Miloš napsal:

  Dobrý den,

  děkuji za odpověď, ale já jsem teď našel v rámci specifik a omezení z minulé výzvy tuto větu: „nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace“, což ve s Vaším tvrzením v rozporu (bavíme-li se o rekonstrukci v rámci OP PI Nemovitosti).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>