MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_153446969.jpg

Granty Fondu pro nestátní neziskové organizace

800px-Radotínský_most,_zastavená_doprava

Státní fond dopravní infrastruktury: Pravidla pro poskytování příspěvků na...

shutterstock_11343424.jpg

Září 25, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3744 Nezařazeno, Soukromý sektor, Veřejný sektor

Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dne 24.9.2014 kontinuální výzvu zaměřenou na infrastrukturu rezidenčních, terénních a ambulantních služeb a chráněné dílny. Cílem oblasti podpory je zvýšit kvalitu sociálních služeb a vytvořit podmínky pro zajištění jejich optimální dostupnosti. Příjem žádostí v rámci této výzvy potrvá do 10. prosince 2014.

Oprávněnými příjemci podpory jsou poskytovatelé sociálních služeb, Moravskoslezský kraj, obce a organizace jimi zřízené, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a další.

V oblasti rezidenčních služeb bude podpora poskytována projektům zaměřeným na:

  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, atd.), vyjma domovů pro seniory a hospiců.
  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (azylové domy, domy na půl cesty, atd.).
  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení dalších služeb sociální péče a prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů.
  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení sociálně – právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. v platném znění (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).
  • Transformaci pobytových zařízení na koedukovaná zařízení komunitního typu (vyjma transformace domovů pro seniory).

Žadatelé musí doložit vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, že se jedná o transformační projekt.

V rámci této výzvy budou dále podpořeny projekty zaměřené na terénní a ambulantní služby a chráněné dílny:

  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovská a předčitatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, atd.).
  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, sociální rehabilitace, služby následné péče, atd.).
  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení dalších služeb sociální péče a prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (tlumočnické služby, ranná péče, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, odborné sociální poradenství, atd.).
  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.,/chráněných pracovních míst dle novely zákona o zaměstnanosti 367/2011 Sb.
  • Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení ambulantních zařízení sociálně – právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

U rezidenčních ani terénních/ambulantních služeb nebudou podporovány aktivity, jež jsou primárně zaměřeny na seniory jako jedinou cílovou skupinu.

Chcete se dozvědět více o Výzvě č. 35, Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb – terénní, ambulanční služby, chráněné dílny a rezidenční služby a transformační projekty, nebo se zeptat na jiné možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Linda Chotlová, @: linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj

Tags: , , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>