MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 12/2023

Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 1/2024

Dotaci.info

Leden 31, 2024 Komentáře (0) Zobrazení : 349 Dotační Noviny, Veřejný sektor

Dotace na výstavbu domů pro seniory, stacionářů či chráněného bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí se v současné době skrze výzvu financovanou z Národního plánu obnovy zaměřuje na rozvoj infrastruktury sociální péče. Dotace určena pro výstavbu či rekonstrukci budov v návaznosti na odlehčovací služby (pouze v pobytové formě), týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Konkrétně je možné žádat na výstavbu či rekonstrukci objektů sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb včetně jejich zázemí (kanceláře, vývařovny apod.). Dále výzva podporuje i vytvoření zelených střech či fasád, zvýšení energetické účinnosti (zateplení, výměna oken, dveří, zdroje apod.). Mezi způsobilými výdaji nalezneme i nákup pozemku pro výstavbu nového objektu, či koupi nemovitosti, která bude sloužit po rekonstrukci pro výše uvedené sociální služby. V rámci tzv. vedlejších výdajů je možné zafinancovat např. nákup vybavení či zdravotnických prostředků.

Oprávněnými žadateli jsou obce či kraje a jimi zakládané či zřizované společnosti. Rovněž můžou žádat organizační složky státu se svými příspěvkovými organizacemi. Dále je podpora určena i pro spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti či ústavy. Mezi způsobilými žadateli nalezneme i církve, jejich právnické osoby či nadace a nadační fondy. Je třeba ovšem upozornit na to, že zakladatelem a členem statutárních orgánů výše uvedených nestátních neziskových organizací (tj. spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu, nadace a nadačního fondu) nesmí být podnikatelský subjekt, konkrétně obchodní společnost – s.r.o., a.s. apod.)

V případě žadatele je důležité, aby poskytoval službu obecného hospodářského zájmu (SOHZ), nebo po ukončení realizace projektu již byl poskytovatelem SOHZ. V případě územně samosprávných celků, které nejsou poskytovatelem výše uvedených služeb, je nutné svěřit majetek vybudované/rekonstruovaný z dotace do užívání poskytovateli služeb SOHZ.

Příjem žádostí do výzvy probíhá do 22. 7. 2024 do 16 hodin. Projekt je poté možné realizovat do 31. 12. 2025. Minimální výše dotace je 5 mil. Kč, maximální poté 80 mil. Kč. Celková alokace výzvy je 2,5 miliardy Kč. Realizace projektů pokrývá území celé ČR včetně hlavního města Prahy. Dotace je poskytována až do výše 100% z celkových uznatelných výdajů.

K žádosti je nutné mít projekt připravený po stránce projektové dokumentace, položkového rozpočtu a alespoň žádosti o stavební povolení. V případě územního rozhodnutí či územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy je potřeba mít k dispozici tento dokument s nabytím právní moci. Z dalších specifických příloh je nutné zmínit např. souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb či střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016-2025. Pokud není služba zařazena do sítě sociálních služeb kraje, tak je nutné předložit i předběžné stanovisko kraje o tom, že službu po skončení realizace projektu plánuje zařadit do krajské sítě sociálních služeb.

Udržitelnost projektu je 10 let. V případě, že se jedná o vybavení, které není součástí nemovitosti, tak doba udržitelnosti činí 5 let.

Uvažujete o této výzvě či již připravujete projekt? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme s jeho nastavením a dalšími parametry.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>