MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_156422672.jpg

EASI – program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

shutterstock_109908173.jpg

EURATOM – program pro atomovou energii, pro výzkum a...

shutterstock_153270134.jpg

Červenec 3, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3155 Veřejný sektor

ERASMUS+ – program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Tento program pro období 2014-2020 nahrazuje několik předchozích programů EU pokrývající všechny oblasti vzdělávání: Program celoživotního učení tvořený podprogramy Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), Comenius, eTwinning (školní vzdělávání), Grundtvig (vzdělávání dospělých), dále program Mládež v akci a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Program poprvé poskytne finanční podporu i na sport, zejména na regionální úrovni. Program přispívá k plnění cílů strategie Evropa 2020 (především snížení podílu osob předčasně odcházejících ze vzdělávacího procesu a zvýšení počtu osob ve věku 30-34 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním) a strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu ET 2020.

Program se zaměřuje na tyto klíčové akce:

 • Mezinárodní mobilita studentů, mládeže, učitelů a ostatních pracovníků.
 • Spolupráce na inovacích a výměně příkladů dobré praxe a postupů mezi vzdělávacími institucemi či prostřednictvím spolupráce s institucemi aktivními v oblasti mládeže.
 • Podpora reformy politiky stejně jako podpora posilování institucí v partnerských zemích.
 • V oblasti sportu je důraz kladen na nadnárodní projekty, podporující sport na základní úrovni, potírající jevy, jako je manipulace s výsledky zápasů, doping, násilí a rasismus, a prosazující řádnou správu, rovné příležitosti pro muže a ženy, sociální začleňování a možnosti fyzické aktivity pro všechny.

Podporované aktivity:

 • Podpora výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí.
 • Volnočasové aktivity mladých lidí.
 • Výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni.
 • Mobilita studentů a učitelů a spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání na mezinárodní úrovni.
 • Tvorba společných magisterských programů.
 • Rozvoj spolupráce v oblasti školního vzdělávání na všech úrovních, od předškolního po střední.
 • Aktivity spojené s podporou sportu.

Celková alokace programu na období 2014-2020 činí 14,7 miliardy EUR. Jednotlivé oblasti budou podpořeny následovně: 77,5 % vzdělávání a odborná příprava, 10 % mládež, 1,9 % Jean Monnet, 1,8 % sport, 3,4 % operační granty pro národní agentury, 1,9 % administrativní výdaje, 3,5 % záruky za půjčky pro studenty (v rámci programu zřízen finanční nástroj – studentské půjčky umožňující studentům, kteří chtějí studovat magisterský obor v programové zemi zažádat o půjčku na toto studium).

Program je určen veřejným a soukromým organizacím v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, v případě dobrovolnictví mládežnickým skupinám. Instituce veřejné správy, školy, vysokoškolské instituce a organizace zabývající se odbornou přípravou, vzděláváním, prací s mládeží a sportem, jež za poslední dva roky obdržely více než 50% svých ročních příjmů z veřejných zdrojů, by měly být považovány za instituce s dostatečnou finanční, profesní a administrativní kapacitou pro realizaci aktivit v rámci programu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>