MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_153270134.jpg

ERASMUS+ – program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež...

shutterstock_150639605.jpg

EUREKA – evropská spolupráce v oblasti orientovaného průmyslového výzkumu...

shutterstock_109908173.jpg

Červenec 3, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2094 Veřejný sektor

EURATOM – program pro atomovou energii, pro výzkum a odbornou přípravu

Program EURATOM doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020, a to zejména v prioritách vynikající věda, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy. Program podporuje inovace a konkurenceschopnost průmyslu, vytváří rámec pro výzkum a inovace v oblasti jaderné energie, koordinací výzkumu členských států zamezuje zdvojování činností a zajišťuje optimální využití veřejných finančních prostředků. Výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci tohoto programu se zaměřují výhradně na civilní využití.Obecným cílem programu je provádět výzkumné činnosti a odbornou přípravu s důrazem na průběžné zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany, a především bezpečně a efektivně přispět k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému.

Program je realizován prostřednictvím nepřímých a přímých akcí.

Nepřímé akce zahrnují dvě hlavní oblasti:

 • Jaderné štěpení:
 1. Podpora bezpečnosti jaderných systémů.
 2. Vývoj bezpečnějších dlouhodobých řešení pro nakládání s vyhořelým jaderným odpadem včetně ekologického ukládání.
 3. Rozvoj a udržování odborných znalostí s cílem zajistit v dlouhodobém výhledu dostupnost vhodně kvalifikovaných výzkumných pracovníků, inženýrů a dalších zaměstnanců v jaderném odvětví.
 4. Radiační ochrana a lékařské využití záření, a to včetně bezpečných a zabezpečených dodávek a využití radioizotopů.
 5. Zvládání nouzových situací v souvislosti s haváriemi zahrnujícími radiaci.
 6. Radioekologie za účelem vytvoření celoevropské vědecké a technologické základny pro stabilní, nestranný a společensky přijatelný systém ochrany.
 • Jaderná syntéza:
 1. Demonstrace proveditelnosti jaderné syntézy jako zdroje energie prostřednictvím využití stávajících a budoucích zařízení pro jadernou syntézu.
 2. Společné výzkumné činnosti prováděné členy Evropské dohody o rozvoji v oblasti jaderné syntézy s cílem zajistit rychlé zahájení provozu projektu ITER.
 3. Používání příslušných zařízení (mj. společného evropského tokamaku JET), integrovaného modelování (např. pomocí vysoce výkonných počítačů).
 4. Vzdělávací činnosti pro přípravu nové generace výzkumných pracovníků a inženýrů.
 5. Vývoj materiálů, technologií a koncepčního návrhu budoucích elektráren založených na jaderné syntéze.

Přímé akce jsou implementovány Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise:

 1. Zlepšení jaderné bezpečnosti (palivo, reaktory, jaderný odpad, mimořádné události).
 2. Zlepšení jaderného zabezpečení (záruky, nešíření jaderných zbraní. nepovolené obchodování a jaderné forenzní vědy).
 3. Zvýšení excelence vědecké základny pro normalizaci v jaderné oblasti.
 4. Podpora řízení znalostí, vzdělávání a odborné přípravy.
 5. Podpora politiky EU na poli jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení (koordinace účasti EURATOM v mezinárodním fóru Generace IV – GIF, rozvoj mezinárodní výzkumné spolupráce s hlavními partnerskými zeměmi a mezinárodními organizacemi – MAAE, OECD/NEA).

Podporované aktivity v rámci tohoto programu jsou: demonstrace; inovace; komercializace; podnikání; stáže a školení; vývoj; výzkum základní; výzkum aplikovaný; komunikace; mobilita; evropské společné programy; mezinárodní spolupráce.

Celková alokace programu EURATOM činí 1,603 miliardy EUR, přičemž na výzkum a vývoj jaderné syntézy připadá 728,232 milionů EUR, na jaderné štěpení, bezpečnost a radiační ochranu 315,535 milionů EUR a na přímé akce JRC 559,562 milionů EUR. Nastavení míry financování je následující: pro výzkumné a inovační akce je základní míra stanovena ve výši až 100% celkových nákladů, pro projekty blízké trhu až do výše 70% (pro neziskové subjekty i v tomto případě 100%), pro Koordinované a podpůrné akce platí rovněž 100%. Úhrada režijních (tj. nepřímých) nákladů je pro všechny jednotná, a to ve výši 25% z přímých nákladů. Pro neplátce bude DPH uznatelným nákladem projektu. Neziskové subjekty mohou nárokovat v rámci osobních nákladů tzv. additional remuneration, a to až do výše 8 tisíc EUR ročně na osobu.

Zvláštní pozornost je věnována zajištění přiměřené účasti malých a středních podniků a soukromého sektoru obecně, jakož i inovačnímu dopadu na tyto podniky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>