MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_109908173.jpg

EURATOM – program pro atomovou energii, pro výzkum a...

shutterstock_131379623.jpg

HORIZONT 2020 – Obnovitelné zdroje energie jako zdroj pro...

shutterstock_150639605.jpg

Červenec 3, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2393 Soukromý sektor, Veřejný sektor

EUREKA – evropská spolupráce v oblasti orientovaného průmyslového výzkumu a vývoje

EUREKA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1985 na podporu tržně orientovaného výzkumu, vývoje a inovací napříč všemi technologickými sektory. Rámcově mohou být projekty směřovány  do těchto oblastí: elektronika a informační technologie, nové materiály, životní prostředí, biotechnologie a medicínské technologie, robotika a automatizace, energetika, doprava, fotonika a lasery, zemědělství a potraviny, měření a normy. Projekty EUREKA mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se na světovém trhu.

Hlavním cílem programu je zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zamezení odlivu vědecko-výzkumných a průmyslově inovačních aktivit do ostatních částí světa. Cílem programu EUREKA je cílená podpora aktivit malých a středních podniků v oblasti výzkumu a vývoje na mezinárodní úrovni, která umožní zvyšování jejich konkurenčních schopností, zlepší jejich přístup k vývoji moderních technologií či výrobků a napomůže rozvoji mezinárodních kontaktů těchto podniků.

Podporovány jsou tzv. Individuální projekty (tržně orientované projekty VaV financované a koordinované prostřednictvím programu EUREKA). Dalším nástrojem jsou zastřešující sítě tzv. umbrella, které jsou zaměřené na specifickou technologickou oblast či podnikatelský sektor. Dále jsou podporovány klastry, dlouhodobě a strategicky zaměřené na průmyslová partnerství, jejichž cílem je vývoj technologií klíčových pro evropskou konkurenceschopnost.

Podporovanými aktivitami jsou: inovace; komercializace; aplikovaný výzkum; komunikace; vývoj.

EUREKA nevytváří žádný společný finanční fond na podporu řešení projektů. Spolupráce v projektech je ve většině členských zemí podporována státem. Česká republika podporuje účast na řešení projektů EUREKA ze státního rozpočtu z programu EUREKA CZ, a to v základní výši až do 50% uznaných nákladů.

Žadatelem o účelovou finanční podporu může být malý podnik a střední podnik ve spolupráci s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou organizací nebo dalšími výzkumnými subjekty, které lze klasifikovat jako výzkumné instituce.

Platí, že projekty musí zahrnovat minimálně dva subjekty z členských zemí EUREKA. Dalšími podmínkami jsou: dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby, perspektiva finančního zisku, zaměření pouze na civilní sektor a technické, řídící a finanční schopnosti účastníků pro zajištění řešení. Další podmínky, které musí projekt splňovat:

  • Návrh projektu aplikovaného výzkumu a vývoje pro veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji pro program EUREKA CZ musí být shodný s projektem, který získal statut EUREKA.
  • Návrh projektu musí být zpracován a podán prostřednictvím aktuální verze návrhu projektu.
  • Práce na řešení projektu nesmí být zahájeny před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>