MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_112832212.jpg

Podpora zvyšování kvality péče o děti

shutterstock_123421084.jpg

Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

shutterstock_149825354.jpg

Červen 19, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2670 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Granty z EHP fondů na ohrožené děti a mládež

Fondy Evropského hospodářského prostoru mají za cíl přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních nerovností a k posílení vztahů mezi přijímajícími státy (mezi něž patří také Česká republika) a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Globálně pak mají za cíl také „zlepšování životních podmínek ohrožených dětí a mládeže“. Na základě nelichotivého stavu sociální péče o děti a mládež v České republice, vyhlásilo Ministerstvo financí (jako zprostředkovatel) společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, zastávajícím roli partnera programu, výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty. Podpořeny budou projekty, které se zaměřují na dlouhodobou udržitelnou strategii deinstitucionalizace péče o ohrožené děti, zejména pak děti mladší 3 let. Žádosti o grant lze podávat až do 30. září 2014 do 12:00 hod.

 

V České republice je do tzv. „ústavní péče“ umístěn enormní počet dětí, což Českou republiku již řadu let řadí na čelní příčky mezi evropskými zeměmi. Značnou část těchto dětí tvoří kojenci: v roce 2012 existovalo 33 ústavních zařízení pro děti do tří let s celkovou kapacitou 1 700 míst. Podle statistik Ministerstva zdravotnictví bylo více než 36 % dětí umístěno ze „sociálních důvodů“.

Na počátku roku 2012 byla schválena Národní strategie ochrany práv dětí, v níž se vláda České republiky zavázala vytvořitdo roku 2018 funkční systém, který bude soustavně chránit všechna práva dětí a naplňovat jejich potřeby. V rámci Národní strategie budou vypracovány a realizovány strategie, které zajistí, aby bylo umisťování dětí do ústavů používáno pouze jako poslední možnost a v případě jeho použití bylo pravidelně monitorováno a přezkoumáváno. Zároveň bude podporován rozvoj komunitních služeb rodinného typu, který přispěje k předcházení umisťování dětí do ústavů.

Jako součást snah o úspěšnou realizaci Národní strategie má tato výzva k předkládání projektů podnítit kraje a obce k tomu, aby revidovaly své politiky práce s ohroženými dětmi. Dopomoci k úspěchu má celková alokace o hodnotě 52 542 557 Kč s dotačním rozmezím na individuální projekty minimálně 4 505 000 Kč, maximálně pak 6 625 000 Kč.

Máte – li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Program CZ 04 – Ohrožené děti a mládež, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz04-ohrozene-deti-a-mladez/cz04-vyzvy/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1310

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>