MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_135125720.jpg

„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ AKTIVITA I. – Psychiatrická...

shutterstock_149825354.jpg

Granty z EHP fondů na ohrožené děti a mládež

shutterstock_112832212.jpg

Červen 18, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2935 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Podpora zvyšování kvality péče o děti

Výzva v programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví se soustředí na pomoc cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče.

Cílem Aktivity II „Péče o děti“ je zlepšení zdravotního stavu dětské populace díky prevenci. Jde o zvýšení preventivních aktivit, a to jak na primární, tak na sekundární a terciární úrovni. Aktivita II je rozdělena na dvě sub-aktivity, jedná se o sub-aktivitu II.a Prevence dětských úrazů a II.b Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku.

V rámci sub-aktivity II.a je globálním cílem výzvy snížení počtu dětských úrazů a dětské úmrtnosti v jejich důsledku. Bude podporován vznik tzv. preventivních buněk na pracovištích specializované traumatologické péče. Dotaci lze získat na pořízení zdravotnických prostředků a vybavení, pořízení metodik, školení zaměstnanců, na investiční aktivity primární, sekundární a terciární prevence a také na aktivity namířené na pacienty, rodiče i širokou veřejnost. Preventivní buňky jsou prostory, které bude specializované centrum využívat pro aktivity primární, sekundární a terciární prevence, jejich vybavení.

Druhá sub-aktivita II.b je zaměřena na předcházení negativních následků perinatální zátěže a dalších onemocnění v dětském věku. Podporovány jsou projekty na rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která se provádí u pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center. Jedná se o podporu činnosti multidisciplinární péče poskytované jedním, či více odděleními poskytovatelů zdravotních služeb. Dotaci lze opět čerpat na pořízení zdravotnických prostředků a vybavení, školení, investiční aktivity a aktivity namířené na pacienty.

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční i nekomerční, příp. nestátní nezisková organizace, které jsou zřízené v souladu s legislativou ČR. Finanční podpora neziskovým organizacím je až 90 % z celkových způsobilých nákladů projektu, pro veřejné instituce se podpora pohybuje do 80 % a u ostatních právnických osob je maximálně do 60 %.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Program CZ 11 – ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘ AKTIVITA II. Péče o děti, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-vyzvy/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1300

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>