MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_75083293.jpg

Podpora vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol

shutterstock_154069466.jpg

Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů...

shutterstock_109622666.jpg

Červenec 3, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2242 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2015

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava, vydání publikace apod.).

Finanční podpora celoroční činnosti v oblasti kultury je určena právnickým a fyzickým osobám provozujícím kulturní a uměleckou činnost na území statutárního města Plzeň, které jsou registrované dle zvláštních právních předpisů platných v ČR, splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování činnosti v oblasti kultury a umění a nebyly založeny za účelem zisku. O dotace na celoroční činnost nemohou žádat organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Žadatelé a základní podmínky pro získání dotace:

 • právnická osoba nezaložená za účelem podnikání, která má registrovaný hlavní předmět své činnosti v oblasti kultury a umění;
 • fyzická osoba s živnostenským listem;
 • žadatelem nemůže být právnická, resp. fyzická osoba, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám nebo příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnosti;
 • dotace z Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci kulturní celoroční činnosti pro rok 2015 nebude poskytnuta žadatelům, kterým byla již poskytnuta dotace na činnost v rámci  Čtyřletého grantového programu v oblasti kultury na léta 2012–2015 v kategorii KULT–Z, KULT–S;
 • činnost žadatele probíhá na území města Plzně;
 • žádost je vyplněna formálně i věcně správně, se všemi povinnými přílohami.

Činnost žadatele

 • svým charakterem poskytuje jedinečné kulturní nebo umělecké aktivity, a to dlouhodobě a kontinuálně, včetně akcí za účelem veřejné prezentace;
 • je v souladu s cíli a opatřeními Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009– 2019 a projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015;
 • je určena občanům a návštěvníkům Plzně;
 • je finančně podporována z  více zdrojů, například z rozpočtů městských obvodů, v jejichž působnosti je provozována;
 • odkazuje na tradiční hodnoty a kulturní dědictví občanů Plzně;
 • nabízí kulturní, umělecké a volnočasové aktivity všem skupinám obyvatelstva;
 • přispívá ke zlepšení přístupu k různým druhům umění a seznámení se s nimi;
 • aktivním způsobem přispívá k rozvíjení pozitivních sociálních vztahů;
 • spoluvytváří obraz Plzně jako města s bohatou kulturní a uměleckou tradicí a současností.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Petra Králíčková, @ petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz , T: +420 775 475 301

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Jednoletý dotační program „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“, která poskytuje základní informace pro podání žádosti a dotací.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>