MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_150479276.jpg

Výstavba cyklistických stezek v Moravskoslezském kraji

shutterstock_109622666.jpg

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční...

shutterstock_75083293.jpg

Červenec 2, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3743 Veřejný sektor

Podpora vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje od roku 2015 zahájení programu pro poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Účastníkem programu mohou být tedy obce nebo svazky obcí, které jsou zřizovateli mateřských nebo základních škol.

Dotace v tomto programu budou poskytovány na investiční výdaje na vytvoření nových výukových kapacit v základní škole, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí, a které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje školský obvod, nebo v mateřské škole, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí.

Podpora může být poskytnuta na finanční krytí přípravných fází projektů jako podkladu žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020. Finanční krytí realizační fáze takového projektu je možné pouze do doby, kdy ještě nebude možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU programového období 2014 – 2020.

Příjem žádostí potrvá do 31.8.2014 a žadatelé mohou získat dotaci až 85% z celkových způsobilých výdajů projektu. Místem realizace může být celá Česká republika včetně hl. města Prahy.

Na základě vyhodnocení bude doporučen způsob financování podporou:

  • z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4), Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
  • z Integrovaného regionálního operačního programu s financováním přípravy projektu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
  • financování realizace projektu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
  • financování realizace projektu z podprogramu Ministerstva financí 298 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Linda Choltová @ linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, která poskytuje základní informace pro podání žádosti a dotací.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-vyhlasil-fond-na-rozvoj-kapacit-materskych

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>