MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_109622666.jpg

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční...

shutterstock_154742129.jpg

COSME – rámcový program pro konkurenceschopnost

shutterstock_154069466.jpg

Červenec 3, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3329 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 749 ze dne 19. 6. 2014, Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019 a projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 vyhlašuje prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně Jednoleté dotační programy v oblasti kultury pro rok 2015.

 • Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace

Dotace na podporu oživení kulturního dění ve veřejném prostoru města Plzně v roce 2015 prostřednictvím aktivit všech druhů umění. Podporovány budou inovativní mezioborové projekty zejména hudební, divadelní, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce apod. Důraz bude kladen na využití nových médií a technologií, site specific projekty, na vzájemnou komunikaci mezi žánry a na aktivní oslovení a zapojení veřejnosti.

 • Umělecké aktivity začínajících autorů, podpora aktivit v rámci kreativního inkubátoru Plzeň 2015

Dotace podporující rozvoj tvůrčích, vzdělávacích a přesahových kulturních aktivit, směřujících k veřejné prezentaci mladé generace a začínajících umělců. Cílem je usnadnit zviditelnění a uplatnění se těchto cílových skupin ve všech oblastech umění.

 • Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora uměleckého školství v Plzni

Dotace na podporu projektů směřujících k podpoře aktivit určených v rámci projektu Plzeň – EHMK 2015 dětem a mládeži. Podporovány budou projekty, které jsou veřejně prezentovány, propojující uměleckou tvorbu a vzdělávací složku a projekty s cílem aktivizovat „malého diváka či tvůrce“. V souladu s podporou kreativního vzdělávání a estetické výchovy podpoří zapojování dětí a mládeže do projektu Plzeň – EHMK 2015.

 • Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic

Dotace na podporu projektů rozvíjejících a prohlubujících historické a kulturní povědomí občanů města Plzně, podporu kulturních tradic a lidových zvyklostí a připomenutí významných plzeňských osobností a událostí. Preferovány budou rovněž lokální kulturní akce s dlouholetou tradicí, a to v Plzni a bezprostředním okolí.

 • Rozvoj kulturních a komunitních aktivit v jednotlivých městských obvodech

Dotace podporující v souladu s projektem Plzeň – EHMK 2015 inovativní projekty prezentující veřejnosti zejména současné umění. V rámci projektu Plzeň – EHMK 2015 bude podporováno komunitní umění a kulturní aktivity rozvíjející zapojování občanů do komunitního života především v okrajových částech města.

 • Podpora kulturně vzdělávacích aktivit

Dotace podporující kulturně vzdělávací aktivity v rámci mezinárodních sítí, konferencí, seminářů aj., které budou rozvíjet vzdělávání a informovanost odborné i laické veřejnosti v kulturní oblasti.

Žadatelé a základní podmínky pro získání dotace:

 • právnická osoba
 • fyzická osoba s živnostenským oprávněním
 • projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni
 • žádost je vyplněna úplně, formálně i věcně správně, se všemi povinnými přílohami
 • o dotaci nemohou žádat organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace města Plzně
 • žadatelem nemůže být právnická, resp. fyzická osoba, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, nebo příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnost
 • dotace z Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015 nebude poskytnuta těm žadatelům, kterým byla poskytnuta dotace na stejný projekt v rámci  Čtyřletého grantového programu v oblasti kultury na léta 2012-2015 v kategorii KULT-P
 • z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových nákladů projektu (dojde-li při realizaci projektu ke snížení skutečných celkových nákladů projektu oproti plánu, nesmí být z dotace hrazeno více než 70 % těchto skutečných nákladů; část dotace přesahující 70 % podíl bude v rámci vyúčtování dotace poskytovateli vrácena zpět na jeho bankovní účet)
 • minimální výše požadované dotace je ve výši 20 000 Kč, maximální výše je 250 000 Kč včetně
 •  jeden žadatel může v tomto dotačním titulu podat nejvýše 2 žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Petra Králíčková, @ petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz , T: +420 775 475 301

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Jednoletý dotační program „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“, která poskytuje základní informace pro podání žádosti a dotací.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>