MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
otační program Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Dotační program Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje...

Podpora institucionálního partnerství mezi východní Evropou a Švýcarskem

Podpora institucionálního partnerství mezi východní Evropou a Švýcarskem

Komunitární program LIFE – Výzva na podporu integrovaných projektů

Červenec 10, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2940 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Komunitární program LIFE – Výzva na podporu integrovaných projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Jeho hlavním cílem je prosadit změny ve vývoji a realizaci politik prostřednictvím poskytování a rozšiřování osvědčených postupů pro dosažení environmentálních a klimatických cílů. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Zahrnuje čtyři typy projektů: tradiční projekty, integrované projekty, technickou asistenci pro integrované projekty a přípravné projekty.

Integrované projekty realizované v rámci podprogramu LIFE Životní prostředí jsou projekty zaměřené na naplňování územně rozsáhlých plánů nebo strategií v oblasti ochrany životního prostředí, jež jsou vyžadovány legislativou EU, konkrétně na poli řízení sítě Natura 2000, vody, odpadů nebo ovzduší. Integrovaný projekt musí umožňovat koordinaci a mobilizaci alespoň jednoho dalšího finančního zdroje, tj. evropských, národních nebo soukromých prostředků.

Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2014-2020 činí 3 456 655 000 EUR, mezi jednotlivé podprogramy jsou rozděleny následovně: Podprogram pro životní prostředí 2 592 491 250 EUR a pro Podprogram pro oblast klimatu 864 163 750 EUR. Z prostředků mohou být financovány veřejné i soukromé subjekty. Na integrované projekty může být vyčleněno max. 30 % rozpočtových prostředků pro granty na akce. Granty na provozní náklady poskytují podporu na určité provozní a administrativní náklady neziskových subjektů, které se podílejí na rozvoji, provádění a kontrole dodržování politiky a právních předpisů Unie. Maximální míra spolufinancování grantů je 70 % z celkových způsobilých nákladů.

Komise chce provázat program LIFE a ostatní nástroje Unie, např. s výsledky výzkumu, vývoje a inovací získaných v rámci programu Horizont 2020 a v mnoha dalších.

Chcete se dozvědět o výzvě  Výzva na podporu integrovaných projektů v programu LIFE, nebo se zeptat na možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>