MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_VS

Dotační noviny pro veřejný sektor 06/2022

Dotační noviny_VS

Dotační noviny pro veřejný sektor 07/2022

IROP 2022

Červenec 26, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1454 Veřejný sektor

Lavina nových výzev – známe harmonogram IROP na rok 2022

Po měsících netrpělivého čekání jsme se konečně dočkali. Vyšel první harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na rok 2022. Můžeme říci, že do konce roku se chystá skutečná smršť dotačních výzev. Celkem bude vyhlášeno 70 nových výzev, které budou zahrnovat jak výzvy pro prakticky celou ČR, tak pro městské aglomerace či místní akční skupiny (MAS). Na co se tedy můžeme těšit?

V první řadě je nutné říci, že ve většině případů je na celorepublikové úrovni daná oblast podporována dvěma výzvami, které pouze cílí na jiné regiony. Jedná se o výzvy pro tzv. méně rozvinuté regiony a pro přechodové regiony. Přechodovými regiony jsou území krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Vysočiny a Jihomoravského. Všechny ostatní regiony vyjma Hlavního města Prahy spadají do kategorie méně rozvinutých regionů. Pro zjednodušení tedy budeme dále uvádět vždy informace pouze o jedné z těchto dvou výzev. Termíny vyhlášení výzev ale zůstávají stejné i u jejich „sourozence“.

Dále je potřeba upozornit na fakt, že všechny výzvy jsou průběžné a to znamená, že žádosti jsou hodnoceny postupně dle data podání a pravděpodobně tedy může dojít k rychlejšímu vyčerpání alokace, než jaký je mezní termín podání žádosti uvedený ve výzvě.

Letní vlna výzev 7–8/2022: knihovny, školky, eGovernment či IZS

U většiny výzev má IROP zatím uveřejněn pouze měsíc jejich vyhlášení. V době psaní tohoto článku (26. 7. 2022) už ale známe orientační data vyhlášení těch nejbližších.

 • U výzvy na rekonstrukci či vybavení knihoven můžeme počítat s termínem vyhlášení 28. 7.
 • Podmínky k výzvě na kybernetickou bezpečnost budeme znát již 16. 8.
 • Ostře sledovaná výzva na mateřské školy mimo území městských aglomerací uveřejní svá pravidla 23. 8.
 • Hned poté budou 25. 8. následovat výzvy na zavedení elektronizace především státní a obecní správy a rovněž ve stejný den bude vyhlášena výzva na kybernetickou bezpečnost.
 • Na konci prázdnin, tj. 31. 8. se můžou na svoji podporu těšit složky Integrovaného záchranného systému (IZS) krajů např. na výstavbu či modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek.

Výzvy babího léta 9/2022: sociální služby, základní školy či další výzvy pro IZS

 • Babí léto můžou netrpělivě očekávat zástupci sociálních služeb, protože v září by měla být vyhlášena výzva na podporu infrastruktury sociálních služeb. Oblast sociální politiky bude zastupovat i výzva na výstavbu či rekonstrukci sociálního bydlení.
 • Rovněž bude vyhlášena výzva na oblast rekonstrukce či vybavení knihoven v městských aglomeracích (ITI).
 • „Nadílka“ bude pokračovat pro složky IZS, kdy můžeme v září očekávat vyhlášení dalších výzev na jejich podporu. Konkrétně se jedná o dotace především pro složky policie a hasičů např. na modernizaci jednotného systému varování a vyrozumění, modernizaci ICT systému nebo podporu jejich materiálně technického vybavení.
 • V září rovněž dojde k vyhlášení výzev na opravy silnic II. třídy. Doprava bude podpořena i ve výzvě na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
 • Otevřena by také měla být výzva na mateřské školky pro městské aglomerace (ITI). Oblast školství podpoří ještě další z velmi očekávaných dotačních pobídek, a to na výstavbu, rekonstrukci či vybavení odborných učeben či družin pro základní školy.
 • Poslední výzva, jejíž vyhlášení je avizováno na konec září, se týká oblasti eGovernmentu, tentokrát se zaměřením např. na elektronizaci veřejné správy pro městské aglomerace (ITI).

Říjnové kolo výzev 10/2022: cyklostezky, střední školy či první výzvy pro MAS

 • Výzvou pro městské aglomerace započne i měsíc říjen. Konkrétně se bude jednat o dotace na infrastrukturu sociálních služeb pro městské aglomerace (ITI).
 • V tomto měsíci si přijdou na své i základní školy, které se nacházejí na území aglomerací.
 • Ve stejném území bude podporováno i sociální bydlení a oblast nízkoemisních a bezemisních vozidel.
 • Podpoře se bude těšit i zdravotnictví. Z výzev s prakticky celorepublikovým dosahem bude vyhlášena výzva v oblasti podpory zdravotní následné péče.
 • Jako další se dočkají i muzea. Konkrétně bude možné v rámci vyhlášené výzvy podpořit jejich revitalizaci, odbornou infrastrukturu či vybavení.
 • Na říjen se můžou těšit i cyklisté, protože se počítá s vyhlášením výzvy na podporu cyklodopravy. Dotace v tomto případě cílí na výstavbu či rekonstrukci cyklostezek v místech s vyšší intenzitou dopravy. Oblast dopravy bude v měsíci říjnu zastoupena i další výzvou. Konkrétně se bude jednat o infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu, v rámci které je podporováno např. budování či rekonstrukce nových chodníků.
 • Rovněž dojde k podpoře středních škol, zvláště pak jejich vybavení. V tomto případě bude možné podpořit střední školy i na území Hlavního města Prahy.
 • Říjen bude zároveň měsícem podpory neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy. Pod tímto pojmem je možné si představit rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb. Jedná se tedy o zlepšení fungování elektronických služeb státu a měst jako takových. Tato oblast bude rovněž podpořena celorepublikově, takže budou moci žádat i instituce na území Hlavního města Prahy.
 • Zároveň v říjnu dojde k otevření výzev pro místní akční skupiny (MAS). Konkrétně bude možné podpořit projekty v oblasti mateřských a základních škol na území MAS či rovněž infrastrukturu MAS na tomto území.

Listopadové kolo výzev 11/2022: památky, hasiči, psychiatrická péče či sociální služby

 • V měsíci listopadu se svojí podpory dočkají i muzea na území městských aglomerací.
 • Listopad bude ve znamení větší podpory rekonstrukce památek s vysokou historickou a uměleckou hodnotou – např. národní kulturní památky, UNESCO památky apod.
 • Rovněž dojde k vyhlášení výzvy na rekonstrukci chodníků pro městské aglomerace.
 • Novým tématem v měsíci listopadu budou výzvy zaměřené na oblast podpory telematiky veřejné dopravy.
 • Mezi nová témata v harmonogramu se dále řadí podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče.
 • Zároveň v listopadu dojde i podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb.
 • Pokračovat bude podpora projektů v rámci MAS. Konkrétně bude vyhlášena výzva v oblasti stavby či rekonstrukce cyklostezek či chodníků pro tyto organizace.
 • Zároveň dalším novým (a velmi očekávaným) tématem bude i podpora sboru dobrovolných hasičů typu II., III. a V.

Předvánoční nadílka 12/2022: zelená infrastruktura měst, telematika či multimodální doprava

 • V předvánočním čase se můžeme těšit na dotace na veřejná prostranství v obcích či městech. Bude totiž možné podpořit jejich revitalizaci podporou zelené infrastruktury.
 • Zároveň bude možné žádat o dotaci na památky velkého významu na území městských aglomerací (ITI).
 • Zelená infrastruktura bude rovněž podporována i na území Hlavního města Prahy.
 • Dále dojde k vyhlášení výzvy na cyklistickou dopravu pro městské aglomerace. Další výzvou pro aglomerace bude telematika pro veřejnou dopravu, ze které bude možné získat dotaci na vybavení dispečinku MHD. Zároveň v oblasti dopravy – již na celorepublikové úrovni – dojde k vyhlášení výzvy na multimodální dopravu. Ta podporuje např. výstavbu nových přestupních terminálů. „Nášup“ výzev pro prosinec i pro celý rok 2022 poté zakončuje výzva na oblast revitalizace kulturních památek pro místní akční skupiny.

Čas na přípravu projektu byl včera

Jak je tedy z výše uvedeného rozpisu harmonogramu patrné, tak dojde do konce roku 2022 k vyhlášení velké většiny výzev v rámci programu IROP. Zároveň vzhledem ke skluzu ve vyhlašování výzev (programové období fakticky začalo 1. 1. 2021) dojde i k rozdělení významné části alokace na sedmileté období právě v tomto roce. Tím, že jsou všechny výzvy průběžné (tzn. hodnocení probíhá kontinuálně), tak může dojít k jejich brzkému uzavření. Doporučujeme všem žadatelům co nejvíce uspíšit přípravu jejich projektů.

Rádi Vám bezplatně zkonzultujeme Váš záměr spadající do oblastí uvedených v harmonogramu.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>