MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
traktor

Nejnovější dotační příležitosti pro zemědělce

Dotace z oblasti sportu

Nejnovější dotační příležitosti z oblasti sportu

Mapa ČR

Leden 30, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 6193 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Nejzajímavější krajské dotace

Na začátku a během ledna byly skoro ve všech krajích vyhlášeny nové výzvy pro předkládání žádostí o dotaci. V následujícím článku jsme pro Vás vybrali ty nejzajímavější.

Obce do 2 tis. obyvatel v Karlovarském kraji mohou využít program Obnovy venkova, který je určen na údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, radnice, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství a zřizování zeleně. Kromě toho mohou obce využít dotace na zpracování územně plánovací dokumentace nebo zpracování posouzení z hlediska vlivů životního prostředí.

Program obnovy venkova je otevřen v i Olomouckém kraji. Program je určen na výstavbu, obnovu a rekonstrukci infrastruktury a objektů v majetku obce nebo na vypracování územně plánovací dokumentace. Obce mohou dále využít příspěvek na činnost, akce a projekty spolků hasičů nebo na opravu, rekonstrukci a pořízení techniky sboru dobrovolných hasičů.

Až do poloviny února je možné v kraji Vysočina získat dotaci na podporu turistických informačních center. Dotace bude poskytována v rozmezí 15 – 50 tis. Kč. Vlastníci kulturní památky mohou získat až 350 000 Kč na obnovu movitých a nemovitých kulturních památek. Dotace je určena na údržbu, opravu a restaurování. Mezi další vyhlášené výzvy patří program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras.

Obce v Jihomoravském kraji mohou získat až 60% dotaci na rozvoj cyklistiky a cyklistické dopravy. Podporována je výstavba, rekonstrukce a oprava cyklostezek, budování systémů půjčoven a osazení cyklostezek dopravními značkami. Mezi další aktuálně otevřené výzvy patří program na prevenci kriminality, program na požární techniku či program na zpracování územních plánů.

Obdobné výzvy jsou vyhlášeny i v Královéhradeckém kraji. Do 5. 2. 2015 mohou obce využít dotace z programu na podporu činnosti turistických informačních center, hasičské techniky, pořízení územního plánu obcí do 1 500 obyvatel. Dále mohou svazky obcí v kraji získat až 90% dotaci na propagaci cyklobusů v turistických regionech.

Vlastníci lesa v Moravskoslezském kraji mohou získat finance na přirozenou obnovu, umělou obnovu sadbou a zajištění nebo výchovu lesních porostů v ČR. Žádosti je možné předkládat až do června 2015. Další výzva z ROP Moravskoslezsko umožňuje získat dotaci na pořízení nebo modernizace železničních kolejových vozidel pro regionální přepravu.

Obce v Plzeňském kraji mohou získat částku ve výši 40 – 600 tis. Kč v oblasti kriminality. Příspěvek je určen k vybudování kamerového systému, osvětlení či oplocení rizikových míst apod. V rámci programu bezpečné branky pro Plzeňský kraj je možné získat dotaci až 80 % na instalaci bezpečných branek na fotbalových hřištích a sportovištích.

Program obnovy venkova je rovněž vyhlášen v Ústeckém kraji. Je určen obcím do 2 000 obyvatel na obnovu venkovské zástavby, chodníků a místních komunikací, zlepšování životního prostředí či na zpracování projektové dokumentace.

Podprogram na podporu obnovy venkova je ve Zlínském kraji určen na obnovu obecního majetku a na projekty zpracování územních plánů. Vlastníci kulturní památky nebo památky místního významu mohou dotaci na její stavební obnovu a restaurování.

V Libereckém kraji je otevřen dotační program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.

Chcete se dozvědět více o krajských dotacích? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: Alzbeta.Klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>