MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Digitální podnik

Podpora nákupu špičkových ICT technologií

Cirkulární ekonomika

Podpora na využití odpadů a druhotných surovin ve výrobě

Country for the Future

Červen 27, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 938 Soukromý sektor, Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vyhlášení nové veřejné soutěže na zavádění inovací ve firmách

Dne 15. 6. 2022 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena 4. veřejná soutěž programu The Country for the Future, který je určen na podporu zavádění inovací. Projekty mohou být zaměřeny na inovaci produktu, inovaci postupu (procesu výroby/poskytování služby) nebo organizační inovaci, případně libovolnou kombinaci všech tří uvedených typů, pokud budou tvořit logický celek. Žádosti o podporu je možné podávat do 5. 8. 2022 a protože času ke zpracování tak není mnoho, níže si můžete přečíst, na co vše byste se měli připravit.

Uchazeči mohou být v této výzvě pouze právnické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a velikostí spadají mezi malé a střední podniky. Výhodou tohoto dotačního titulu je, že mohou žádat podniky z celého území České republiky, tedy i včetně hlavního města Prahy.

Důležitými podmínkami, které musí uchazeč splňovat je bezdlužnost, nemít koncového majitele v daňových rájích, nebýt podnikem v obtížích a mít minimálně dvě uzavřená účetní období nebo případně prokázat jiným relevantním dokumentem schopnost uchazeče financovat část nákladů projektu, která má být hrazena z vlastních zdrojů. O podporu tak mohou za podmínky prokázání ekonomické způsobilosti žádat i startupy.

Konkrétními způsobilými výdaji jsou:

 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv,
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací,
 • osobní náklady,
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt,
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od externích dodavatelů za obvyklých tržních podmínek,
 • ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu,
 • režijní náklady,
 • náklady na pořizovací cenu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

Míra podpory dosahuje až 50 % ze způsobilých výdajů, na projekt je možné získat maximálně 20 mil. Kč.

Co je potřeba připravit v případě, že se rozhodnete podat žádost o podporu:

 • podnikatelský záměr dle doporučené osnovy,
 • rozpočet projektu,
 • čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče,
 • úplný výpis z Evidence skutečných majitelů,
 • životopis hlavního řešitele,
 • tabulku pro doložení statusu malého a středního podniku a vyloučení podniku v obtížích,
 • účetní závěrky za dvě poslední uzavřená účetní období nebo jiný relevantní dokument dokládající schopnost uchazeče financovat projekt,
 • prohlášení o naplnění principu DNSH (zásada “významně nepoškozovat”).

Vzhledem k tomu, že návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a pro pořadí projektů bude rozhodující bodové ohodnocení, přípravu žádosti o podporu nedoporučujeme podcenit.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Pomůžeme vám jak s přípravou podnikatelského záměru, tak s veškerou potřebnou dokumentací.

 

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>