MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 09/2023

Dog Universal

Výběrové řízení – vzor včetně předvyplnění

Digitalizace

Říjen 22, 2023 Komentáře (0) Zobrazení : 743 OP TAK, Podnikání a inovace, Soukromý sektor

Dotace na robotizaci, automatizaci a digitalizaci firem v menších obcích a městech

Místní akční skupiny začaly vyhlašovat výzvy k příjmu žádostí o dotace na robotizaci, automatizaci, digitalizaci, web, cloud, komunikační a identifikační infrastrukturu.

Dotace je poskytována na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jak funguje dotace na Technologie pro MAS

O dotaci mohou žádat podnikající fyzické osoby nebo firmy působící na území dané místní akční skupiny (MAS). V některých místních akčních skupinách jsou z příjemců vyloučeny velké podniky.

Výzvy vyhlašují jednotlivé MAS a jejich finanční alokace je relativně malá, například MAS Slezská brána, z.s. má pro příjemce působící na svém území připraveno 2 720 000,- Kč.

Získat lze 50% podporu, minimální a maximální výše dotace se u jednotlivých místních akčních skupin liší. Výzvy jsou „kolové“, tedy nerozhoduje datum podání, ale kvalita projektu, respektive počet bodů získaných při hodnocení.

Dotace je poskytována na investice do dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, ale rovněž služby a související výdaje (Dotace na Software as a Service SaaS) a také nepřímé náklady typu dotace na nákup poradenských služeb a administrace projektu).

Na co je možné získat dotaci

Podívejme se detailněji na vybrané dotovatelné výdaje.

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS atd.) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Dotace na výrobní stroje a jejich součásti

Pouze za předpokladu, že součástí pořizovací ceny uvedené v rozpočtu projektu je příslušenství po manipulaci (s materiálem, výrobkem či nástrojem) ve smyslu nahrazení lidské manuální práce při daném úkonu a dále pouze za předpokladu, že bude tato technologie datově integrovaná s nadřazeným podnikovým informačním systémem (nejedná se o řídicí systém dané výrobní technologie, ale IS typu ERP, MES, MIS, APS apod.).

Dotace na manipulační systémy

„robotické ruce“, robotické manipulátory, dopravníky (pásové, válečkové apod.), technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), speciální roboty, ramena, digitální váhy a brány, pokud jsou přímou součástí logistického systému skladu nebo pokud jsou příslušenstvím jiných podnikem již vlastněných technologií (výrobních či nevýrobních) a pokud umožňují online monitoring s integrací do nadřazeného podnikového informačního systému.

Dotace na měřicí nebo testovací stanice

Především zařízení jako 3D skener, totální stanice a stanice pro kontrolu kvality atd.

Dotace na automatické balicí stroje

Balicí stroje s automatickým ovinem.

Dotace na ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě

Stacionární a přenosné osobní počítače, tablety, chytré telefony (vše pouze za účelem ovládání pořizovaných SW, cloudových řešení, příp. technologií), servery, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, huby, firewally a routery umožňující komunikovat pomocí Ethernetového portu, přístupové body, hardwarové šifrovací klíče, analyzátory síťového provozu, optické i metalické kabely, prvky FTTH, měřící technika pro sítě LAN, optické svářečky, firemní datová uložiště NAS a jejich příslušenství – HDD a SSD, 19” racky, chráničky a ostatní nezbytný instalační hardware pro vybudování a provoz podnikové sítě, systémů pro zálohu napájení IT infrastruktury, a nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity v provozovně žadatele.

Dotace na specializované koncové zařízení a periferie

Polohovací zařízení, tablet, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR, tiskárny, skenery, kancelářské kopírovací stroje a další příbuzný hardware).

Dotace na monitorovací systémy

Přístupové čipy, CCID, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje) a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony atd

Dotace na vybavení hybridní prodejny 24/7

Pořízení technologií umožňujících bezobslužný provoz maloobchodní prodejny včetně systémů zabezpečení a monitoringu provozu.

Dotace na investice do dlouhodobého nehmotného majetku

Náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.

Zpracování žádosti o dotaci a realizace projektu

Pokud vás představená dotace zaujala, neváhejte se na náš obrátit. Rádi bezplatně posoudíme, zda je pro vás dotace vhodná. V následujícím kroku můžete využít našich služeb v oblasti zpracování žádosti o dotaci a její kompletní administrace.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>