MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 11/2023

Dotačni.info

Novela zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek z pohledu...

Dotační.info

Leden 2, 2024 Komentáře (0) Zobrazení : 685 Dotační Noviny, Veřejný sektor

Nové dotace na vznik fotovoltaických elektráren ve vlastnictví obcí

Modernizační fond vyhlásil výzvu ohledně získání finanční podpory na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Žadateli můžou být obce s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2023 dle údajů ČSÚ. Podporovány jsou projektu FVE instalované na budovách či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu apod.), které jsou vlastněny žadatelem.

Kromě samotných fotovoltaických elektráren můžou být dále podpořeny systémy bateriérové akumulace vyrobené elektřiny či vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE. Dále bude možné zafinancovat i modernizaci elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE. Kromě výše uvedeného je podpora určena i na zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizace výroby a spotřeby energie. Dále je možné podpořit i některé podklady k projektu. Konkrétně se jedná o projektovou dokumentaci, zajištění smlouvy o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě či potvrzení technických a energetických parametrů projektu. Rovněž je možné zafinancovat administraci výběrového řízení a činnost odborného technického a autorského dozoru včetně BOZP.

Výše dotace činí maximálně 75 % z celkových způsobilých výdajů. Objem finančních prostředků ve výzvě je 1 miliarda Kč. Zahájení příjmu žádostí bude 1. 3. 2024 od 12 hodin, ukončen příjmu žádostí 31. 10. 2024 do 12 hodin. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podpořené projekty můžou být realizovány na území celé České republiky. Udržitelnost projektu je 5 let od jeho ukončení.

Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí včetně přístřešků. Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno v odborném posudku). Zde je možné využít i jiné stávající nejlépe zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov. V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci, stanoveno jako podíl celkové teoretické hodnoty výroby z instalovaných systémů vůči celkové teoretické roční bilanční spotřebě v dotčených objektech.

Podpora na vybudování systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s využitelnou kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE

Máte záměr výstavby FVE, který byste potřebovali zkonzultovat? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám projekt nastavíme a pomůžeme s žádostí o dotaci.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>