MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 10/2023

Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 11/2023

Výzvy na rekonstrukci či navýšení kapacit MŠ z IROPu byly vyhlášeny

Listopad 30, 2023 Komentáře (0) Zobrazení : 818 Dotační Noviny, Nezařazeno, Veřejný sektor

Podpora nových dětských skupin pro neziskový sektor formou dotace na výstavbu či rekonstrukci objektu

Kromě podpory dětských skupin obcí byla v nedávné době vyhlášena obdobná výzva i pro neziskový sektor. Konkrétně se jedná o budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov. Způsobilí žadatelé jsou nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky a církve, jejich organizace a církevní právnické osoby. Všichni žadatelé musí prokázat minimálně roční aktivní činnost v podobě účetní závěrky za poslední uzavřené účetní období.

Mezi způsobilé výdaje patří výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny či nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy dětské skupiny. Rovněž je možné zafinancovat koupi budovy, která bude následně přestavěna na dětskou skupinu. Častým způsobilým výdajem v rámci výzvy bude rekonstrukce budov za účelem přestavby na dětskou skupinu. Rovněž budou podporovány výdaje na fotovoltaiku na budově, zlepšení energetické náročnosti budovy či na výměnu stávajícího zdroje tepla za kotle na biomasu, zemní plyn či tepelná čerpadla.

Dále je možné uplatnit podporu i na tzv. vedlejší způsobilé výdaje. Mezi ně patří náklady na zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení, poradenství při realizaci projektu či na studii proveditelnosti. Rovněž je možné podpořit projektovou dokumentaci, TDS, BOZP nebo autorský dozor. Vedlejší způsobilé výdaje rovněž umožňují financovat i pořízení alternativních výukových prostor (např. jurty, zahradní domky, pergoly) a dále i základní vybavení dětské skupiny – např. herní prvky. Do vedlejších výdajů patří i úprava venkovního prostranství včetně parkovacích stání a přístupových cest. Platí, že vedlejší způsobilé výdaje nesmí dohromady přesáhnout limit 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Příjem žádostí probíhá do 31. 5. 2024 do 16 hodin. Dotace je poskytována ve výši 1-12 mil. Kč včetně DPH. DPH je způsobilým výdajem s výjimkou DPH na nákup nemovitosti. Maximální výše dotace je 90 %. Z pohledu výše maximální dotace je nutné dát pozor na to, že výše obratu (výnosy celkem) uvedená ve výkazu zisku a ztrát musí být minimálně ve výši 1/5 celkových výdajů na realizaci projektu, tj. součtu způsobilých i nezpůsobilých výdajů. Alokace výzvy je 1 miliarda Kč, ale v případě převisu kvalitních žádostí nad alokací je možné finanční prostředky navýšit. Projekt je potřeba z pohledu fyzické realizace ukončit do 31. 3. 2026.

Udržitelnost projektu je stanovena na 14 let, z toho prvních 7 let musí zařízení sloužit jako dětská skupina, v dalších 7 letech je možné tento provoz změnit na jiný typ nekomerční a neziskové provozované služby, která slouží občanům (sociální služby, vzdělávání, komunitní služby, služby veřejného zájmu).

Z důležitých podkladů k žádosti o dotaci je potřeba zmínit projektovou dokumentaci, položkový rozpočet stavby a zpracovanou studii proveditelnosti či energetický posudek. Co se týče stavební přípravy, tak v případě, kde není potřeba územní rozhodnutí či územní souhlas, tak stačí předložit žádost o stavební povolení. Pokud je potřeba územní rozhodnutí či územní souhlas, nebo se jde cestou vydání společného územního a stavebního řízení, tak je nutné již mít povolení stavby i s nabytím právní moci. Dále je nutné upozornit na požadavek úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně na úrovni 30 % v rámci stavu po rekonstrukci objektu. V případě výstavby objektu je potřeba se řídit klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy buildings). Pokud je objekt památkově chráněná či architektonicky cenná budova, tak je potřeba splnit požadavek úspory primární neobnovitelné energie alespoň ve výši 2 % oproti původnímu stavu.

Máte záměr na výstavbu či rekonstrukci budovy pro novou dětskou skupinu? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám daný záměr posoudíme.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>