MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Výběrové řízení - ilustrace

Efektivní nakupování prostřednictvím výběrových řízení

Dotační-noviny

Dotační noviny pro soukromý sektor 10/2023

článek (4)

Listopad 1, 2023 Komentáře (0) Zobrazení : 742 Dotační Noviny, Veřejný sektor

Dotace na rekonstrukci či výstavbu prostor pro zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání

Rádi bychom vám představili dvě zajímavé výzvy, ze kterých je možné financovat rekonstrukci či výstavbu odborných učeben v rámci dalšího vzdělávání. Žadatelem mohou být obce, kraje, organizace zřizované obcemi a kraji či dobrovolné svazky obcí. Podporovanými zařízeními jsou střediska volného času či základní umělecké školy. Projekt musí být zaměřen na výstavbu nebo rekonstrukci učeben přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků či práce s digitálními technologiemi. U práce s digitálními technologiemi se musí jednat o aktivity, které jsou navázány na ostatní zmiňované podporované typy vzdělávání.

Jak již bylo řečeno, jedná se o dvě výzvy na danou oblast, které se liší především výší podpory. V rámci podpory projektů na území přechodových regionů (Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina) je možné žádat o dotaci ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů. Projekty nacházející se na území zbylých krajů (tzv. méně rozvinuté regiony) mají výši podpory stanovenou na 55 % z celkových způsobilých výdajů. Projekty na území hlavního města Prahy nelze v této výzvě realizovat.

Mezi způsobilé výdaje projektu patří výstavba, přístavba, nástavba či rekonstrukce budov sloužících k dalšímu vzdělávání. Mezi podpořené místnosti patří laboratoře, dílny či odborné učebny s vazbou na podporované typy vzdělávání zmíněné výše. Rovněž je možné zafinancovat i toalety v patrech, kde jsou realizovány odborné učebny a výukové prostory. Kromě samotného zaměření na odbornou výuku a volnočasové aktivity je možné realizovat i opatření vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti (zateplení, výměna otopné soustavy a kotle, osvětlení apod.). Rovněž je dotace poskytována na vybavení učeben nábytkem či elektronikou a na zajištění vnitřní konektivity a bezbariérovosti.

Rovněž výzvy počítají i s podporou nákupu budov, ale uznatelné výdaje jsou pouze do výše hodnoty stanovené znaleckým posudkem. V případě nákupu pozemku je možné započítat jeho cenu pouze do výše 10 % způsobilých výdajů na celý projekt. Pokud na pozemku stojí nemovitost, která byla před realizací projektu používána k jiným účelům, je možné zahrnout do způsobilých výdajů cenu pozemku v hodnotě 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Rovněž tato hodnota pozemku musí být vypočtena znaleckým posudkem.

Výzvy počítají s vyšší připraveností projektu po technické stránce a jako přílohy žádosti jsou vyžadovány projektová dokumentace a položkový rozpočet. V rámci projektu je nutné doložit buď pravomocný územní souhlas či územní rozhodnutí (pokud je stavebním úřadem vyžadováno). V případě, že žadatel půjde cestou společného územního a stavebního řízení, postačí mít k dispozici žádost o společné povolení. V případě, že není potřeba územního souhlasu či územního rozhodnutí, je potřeba mít k dispozici žádost o stavební povolení, případně podat jiné žádosti o povolení vyžadované stavebním úřadem (ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouva apod.).

Mezi podmínkami výzev, na které je nutné brát zřetel, patří především to, aby byl projekt v souladu s Místním či Krajským akčním plánem vzdělávání, tzn. aby byl tento záměr nejpozději ke dni podání žádosti do daného dokumentu zapsán. Další podmínka stanovuje, že projektem bude navýšena minimálně o 10 % užitná plocha odborných učeben i výukových prostor ve vazbě na podporované typy vzdělávání. Rozšíření může nastat jak nástavbou nebo přístavbou, tak i rozšířením odborných učeben v rámci budovy tam, kde jsou prostory nyní využívány jiným způsobem (půdy, kabinety apod.). Dále je nutné splnit podmínku, aby byly podpořené učebny bezbariérově dostupné. Rovněž musí být v objektu přístupná bezbariérová toaleta.

Příjem žádostí započne v případě výzvy pro přechodové regiony 23. 4. 2024 ve 14 hodin. Projekty z méně rozvinutých regionů poté můžou začít podávat žádosti o den dříve, tedy 22. 4. 2024 od 14 hodin. Celková alokace na obě výzvy je 400 mil. Kč. Minimální výše způsobilých výdajů je 3 mil. Kč, maximální výše poté 30 mil. Kč, což je parametr shodný pro obě výzvy.

Máte projekt, který by mohl splňovat parametry výzvy, a potřebujete ho zkonzultovat? Nebo začínáte připravovat projektovou dokumentaci a rádi byste měli vše dobře nastavené v souladu s výzvou? Neváhejte se na nás obrátit pro více informací. Rádi vám s projektem pomůžeme.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>