MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 09/2022

Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 10/2022

Harmonogram OP TAK 2023

Říjen 26, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1425 OP TAK, Soukromý sektor

Na rok 2023 je v OP TAK pro podnikatelské subjekty připraveno téměř 18 miliard Kč

Koncem září potěšilo Ministerstvo průmyslu a obchodu firmy zveřejněním indikativního harmonogramu výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro rok 2023. Finanční prostředky budou moci podnikatelské subjekty využít na spolufinancování projektů v oblastech výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastruktury, rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti, chytré a udržitelné energetiky, efektivního nakládání se zdroji nebo cirkulární ekonomiky. V článku jsme proto připravili několik informací k výzvám, které byly již dříve v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OP PIK) nejžádanější.

V první řadě je potřeba říci, že cílovou skupinou v OP TAK jsou především malé a střední podniky (MSP). V některých výzvách ale budou moci žádat i velké podniky (subjekty označené jako malé společnosti se střední tržní kapitalizací – tzv. small mid-caps s 250 až 500 zaměstnanci nebo společnosti se střední tržní kapitalizací – tzv. mid-caps s 250 až 3 000 zaměstnanci) nebo výzkumné organizace.

1Q 2023 (leden až březen)

V prvním kvartálu se dočkáme především tří zajímavých výzev, a to Inovačních voucherů, Technologií MAS nebo oblíbeného Digitálního podniku.

  • Ve výzvě Technologie MAS bude možné získat podporu na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury s prvky digitalizace. Dle aktuálních informací je tato podpora plánovaná v režimu CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) se zapojením MAS (místních akčních skupin) a bude určena pouze pro prvožadatele z řad malých a středních podniků.

Ti z vás, kteří již s dotacemi mají zkušenosti, budou moci žádat ve výzvě Technologie 4.0 na podporu datové integrace, robotizace, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence, v rámci které bude možné pořízení nových technologických zařízení, vybavení a softwarů včetně potřebné infrastruktury. Aktuálně zveřejněný harmonogram OP TAK tuto výzvu zatím neobsahuje, protože je výzva ještě v projednávání a není jisté, zda bude implementována v rámci OP TAK nebo Národního plánu obnovy. Dle našich zjištění by ale k jejímu vyhlášení v příštím roce dojít mělo.

  • Výzva Inovační vouchery je v současné době otevřená a žádosti je možné podávat až do 31. 12. 2023. Tato výzva je ale oproti těm předchozím (ještě v rámci OP PIK) poměrně osekaná, co se týká způsobilých výdajů (náš informační článek k této výzvě naleznete zde). Dá se tedy předpokládat, že nová výzva bude již více podobná jejím předchůdcům z OP PIK. Je pravděpodobné, že bude opět možné podpořit nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří.
  • Digitální podnik podporuje investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (s dotací tak můžete pořídit např. ERP, MES nebo MIS systémy, robotické autonomní stroje pro přepravu zboží nebo uklízení v areálu firmy, servery, počítače, tablety, informační a výrobní terminály apod.).

V rámci Národního plánu obnovy jsou v současné době otevřené dvě výzvy, které jsou si velmi podobné – Digitální podnik a Virtuální podnik (co mají společné a v čem se rozchází, si můžete přečíst v našem informačním článku zde). OP TAK chystá vyhlašování jejich obdob v průběhu 1Q, 2Q a 4Q v rámci tří rozdělených výzev. Dvě z nich by měly být podpořeny formou nevratného finančního grantu a jedna formou finančního nástroje (zvýhodněného úvěru). Vhodnost té či oné výzvy pro konkrétního žadatele bude záviset na výši způsobilých výdajů za celý projekt, místu realizace a velikosti podniku žádajícího subjektu.

2Q 2023 (duben až červen)

V druhém kvartálu příštího roku nás kromě dalších výzev čekají výzvy Marketing, Obnovitelné zdroje energie nebo Potenciál.

  • Výzva Marketing je určena na nákup poradenských služeb za účelem rozvoje mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jejich internacionalizaci a na rozšiřování jejich exportní působnosti a výrobních a prodejních aktivit. Podporu tak bude možné získat např. na účasti na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích nebo na tvorbu a nástroje marketingové strategie, design či kreativní průmysl.
  • Obnovitelné zdroje energie a jejich výstavba budou podpořeny dvěma výzvami – I.) na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren a II.) transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavbu nových výroben biometanu a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu.

V současné chvíli je otevřena výzva, která podporuje výstavbu větrných elektráren (příjem žádostí poběží až do 1. 2. 2024).

  • Ve výzvě Potenciál je možné podpořit založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Způsobilými náklady tak mohou být investice do budov (novostavby a stavební úpravy) a dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stroje a zařízení pro výzkum a vývoj).

4Q 2023 (říjen až prosinec)

V průběhu července až září si dáme menší pauzu a nachystáme se na to, co nás bude čekat, protože největší nadílku velice oblíbených výzev si Ministerstvo průmyslu a obchodu pro své žadatele nachystalo až na poslední, tedy čtvrtý, kvartál roku 2023. Níže uvedené výzvy vám mohou být známy již z tohoto roku, protože obdobné byly vyhlášeny v rámci OP TAK nebo Národního plánu obnovy (a u některých stále ještě běží příjem žádostí o podporu).

  • Ve výzvě Inovace je možné čerpat podporu na zavádění výsledků výzkumu a vývoje na cílové trhy, konkrétně například na technologie (ohraňovací lisy, lasery atd.), na stavební náklady nebo na pořízení softwarů. Výzva Inovace je v současné době otevřená a žádosti je možné podávat až do 30. 11. 2022. Více informací se můžete dočíst v našem článku zde.
  • Dotaci na výzkum a vývoj nových produktů v podobě prototypů, funkčních vzorků, poloprovozních linek, nových materiálů či softwarů můžete získat v rámci výzvy Aplikace (náš článek zde). Konkrétně je možné získat podporu například na osobní náklady, provozní náklady, náklady na materiál a komponenty či na režijní náklady. Tato výzva je opět jednou z těch nejžádanějších a v současné době je také stále otevřená. Žádosti je možno podávat až do 31. 1. 2023.
  • Výzva Úspory vody byla v tomto roce již jednou vyhlášena v rámci Národního plánu obnovy (celý článek si můžete přečíst zde). Cílem této výzvy je podpořit taková opatření, která povedou k celkové úspoře vody a k optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře.
  • Výzva Oběhové hospodářství je určena na pořízení pokročilých technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin ve výrobě. Jako tomu bylo v případě výzvy Úspory vody, i tato výzva již jednou byla vyhlášena v rámci Národního plánu obnovy. Celý článek k této výzvě naleznete zde.

Kompletní indikativní harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023 si můžete stáhnout jak na stránkách Agentury pro podnikání a inovace, tak Ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud vás některá z výše uvedených výzev zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Rádi prověříme vaše záměry a nastavíme a zpracujeme projekt tak, aby byla šance na získání dotace co nejvyšší.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.heinlova@dotacni.info

Tags: , , , , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>